Zapojte se

SPLŇUJETE KRITÉRIA ČLENSTVÍ?

MOŽNOSTI ZAPOJENÍ DO KVBU

Jak konkrétně chcete být do komunity zapojen/a, záleži jen na vás.

  • Chci být informován/a  o aktivitách KVBU, ale nemohu/nechci se aktivně zapojit.
  • Chci se účastnit vybraných celokomunitních setkání (2x ročně a případně Letní školy)
  • Chci se aktivně účastnit všech celo-komunitních setkání (2x ročně a případně Letní školy) a popřípadě spoluorganizovat akce KVBU.