Vzdělavatelé

MÁME SPOLEČNÝ CÍL

Kvalitně připravené učitelky a učitele

Často se mluví o učitelích a učitelkách a o tom, jak jsou připraveni na svou profesi. Málo se ale hovoří o těch, kteří je na jejich práci připravují – tedy o vzdělavatelích a vzdělavatelkách budoucích učitelů a učitelek, jejichž expertíza, pracovní podmínky i vzájemná spolupráce mají dopad na to, jakými učiteli a učitelkami se studenti učitelství stanou.

Proč potřebujeme nastartovat debatu o vzdělavatelích a vzdělavatelkách budoucích učitelů a učitelek?

Více informací o kontextu a cílech kampaně zviditelňující role zapojené do přípravy budoucích učitelů a učitelek se dočtete zde.


Provázející učitelé a učitelky

Poskytují studentkám a studentům učitelství prostor pro práci se třídou.
Umožňují jim ověřovat si vlastní znalosti a rozvíjet učitelské dovednosti.
Pomáhají jim s přípravou vyučovacích hodin, jsou přítomni v jejich výuce ve třídě a následně společně reflektují, co se podařilo a co je zapotřebí zlepšit. Pomáhají jim odhalit jejich silné a slabé stránky a podporují jejich profesní učení.

Přečtěte si více o výzvách, potřebách či paradoxech, které roli provázejících učitelů a učitelek mohou doprovázet. Co vy na to?

Poslechněte si první díl našeho podcastu Jak přicházejí na svět učitelé a učitelky.

#1 Provázející učitelé a učitelky: K učitelství je třeba se proučit.


Vyučující oborové didaktiky

Propojují studium na fakultě s praxí ve škole – tzn. připravují studentky a studenty na vstup do praxe a reflektují jejich první pedagogické zkušenosti. Provázejí budoucí učitelky a učitele teorií didaktiky oboru, který budou vyučovat. Seznamují je s různými výukovými metodami, které podporují rozvoj kompetencí žáků a žákyň.

Přečtěte si více o výzvách, potřebách či paradoxech, které roli vyučujících oborové didaktiky mohou doprovázet. Co vy na to?

Poslechněte si druhý díl našeho podcastu Jak přicházejí na svět učitelé a učitelky.

#2 Vyučující oborové didaktiky: Ukazujeme budoucím učitelům a učitelkám, jak předmět vyučovat, aby jeho obsahy žáci a žákyně pochopili.


Vyučující pedagogicko-psychologického základu

Rozvíjejí mezioborové, především pedagogické a psychologické znalosti i dovednosti studentek a studentů učitelství, které jsou zapotřebí pro úspěšný výkon učitelské profese.

Přečtěte si více o výzvách, potřebách či paradoxech, které roli vyučujících pedagogicko-psychologického základu mohou doprovázet. Co vy na to?

Poslechněte si třetí díl našeho podcastu Jak přicházejí na svět učitelé a učitelky.

#3 Vyučující pedagogicko-psychologického základu: Učíme studenty a studentky porozumět výchovně-vzdělávacímu procesu.


Vyučující oboru

Provázejí budoucí učitelky a učitele obsahem oboru, který budou vyučovat. Vedou studentky a studenty k přemýšlení nad tím, jak s tímto obsahem nakládat ve své vlastní výuce ve škole.

Přečtěte si více o výzvách, potřebách či paradoxech, které roli vyučujících oboru mohou doprovázet. Co vy na to?

Poslechněte si čtvrtý díl našeho podcastu Jak přicházejí na svět učitelé a učitelky.

#4 Vyučující oboru: Předáváme odborné znalosti a pomáháme budovat vztah k oboru.


Společný cíl vzdělavatelů budoucích učitelů a učitelek

Tito vzdělavatelé a vzdělavatelky jsou různorodá skupina. Každý připravuje učitele a učitelky na něco jiného, ale přitom mají společný cíl. Vědomí celku a toho, že práce každé role je jeden dílek skládačky, je klíčové.

Přečtěte si více o společných výzvách a potřebách, které všechny role mohou doprovázet. Co vy na to?

Poslechněte si poslední díl našeho podcastu Jak přicházejí na svět učitelé a učitelky.

#5 Shrnutí podcastové série: Proč potřebujeme nastartovat debatu o vzdělavatelích a vzdělavatelkách budoucích učitelů?


Poslechněte si celou podcastovou sérii Jak přicházejí na svět učitelé a učitelky

Stáhněte si celou kolekci plakátů k jednotlivým rolím vzdělavatelů