Interní prostředí

ONLINE ZÁZEMÍ PRO ČLENY KOMUNITY

K čemu interní prostředí slouží

Cílem je nabídnout registrovaným členům komunity virtuální prostor, který jim umožní:

  • Mít přehled o aktuálním dění jak v komunitě, tak mimo ni.
  • Seznamovat se s kolegy z jiných regionů či institucí, vzájemně se inspirovat, učit a rozvíjet.
  • Diskutovat a sdílet s kolegy témata týkající se přípravy budoucích učitelů.
  • Společně pracovat na zvolených odborných tématech.
  • Sdílet zajímavé a inspirativní odborné dokumenty.
  • Zveřejňovat oznámení a pozvánky na akce z vašich institucí.