Materiály

KLÍČOVÉ MATERIÁLY KVBU

Stručně o KVBU

Chceme-li naplnit vizi, aby se každé dítě ve škole učilo naplno a s radostí, s rovnými šancemi a ze školy odcházelo připravené na výzvy a příležitosti světa 21. století, potřebujeme na českých školách kvalitní učitele. A ti zase potřebují co nejlepší pregraduální vzdělání.
Spojujeme proto síly a budujeme komunitu vzdělavatelů budoucích učitelů.

Cílem etického kodexu člena Komunity vzdělavatelů budoucích učitelů (KVBU) je pojmenovat hodnoty a principy, které podpoří její zdravou kulturu, úspěšné fungování a naplňování její mise.
Etický kodex člena KVBU byl schválen realizačním týmem KVBU, dne 16. 6. 2022.

NAPSALI O NÁS

Tisková zpráva 12/21

Tisková zpráva k prvnímu roku fungování KVBU.

Impulsem pro založení platformy bylo chybějící propojení mezi všemi důležitými aktéry profesní přípravy učitelů, uvedla Blanka Vaculík Pravdová, odborná garantka přípravy učitelů v organizaci Učitel naživo.

Komenský 03/21

Anna Tomková

Nahlédli jsme do prvního setkání Komunity vzdělavatelů budoucích učitelů