Materiály

KLÍČOVÉ MATERIÁLY KVBU

Stručně o KVBU

Chceme-li naplnit vizi, aby se každé dítě ve škole učilo naplno a s radostí, s rovnými šancemi a ze školy odcházelo připravené na výzvy a příležitosti světa 21. století, potřebujeme na českých školách kvalitní učitele. A ti zase potřebují co nejlepší pregraduální vzdělání.
Spojujeme proto síly a budujeme komunitu vzdělavatelů budoucích učitelů.

Cílem etického kodexu člena Komunity vzdělavatelů budoucích učitelů (KVBU) je pojmenovat hodnoty a principy, které podpoří její zdravou kulturu, úspěšné fungování a naplňování její mise.
Etický kodex člena KVBU byl schválen realizačním týmem KVBU, dne 16. 6. 2022.

Prohlášení organizace Učitel Naživo a hnutí Otevřeno

Rozhodnutí o ukončení spolupráce organizace Učitel Naživo a hnutí Otevřeno ve věci KVBU.

MATERIÁLY KE STAŽENÍ

 

Už 3 roky zkvalitňujeme profesní přípravu učitelů. Společně.

O co v KVBU usilujeme a jaké jsou její hlavní milníky? Co už jsme všechno zvládli a proč má Komunita smysl? Nahlédněte do naší brožury, která Vám přiblíží 3 roky našeho fungování. Seznámíte se i s tématy našich odborných setkání.

Kampaň na podporu vzdělavatelů budoucích učitelů

Abychom měli na českých školách kvalitně připravené učitele a učitelky, je třeba pochopit význam konkrétních rolí vzdělavatelů a vzdělavatelek v systému vzdělávání budoucích učitelů a učitelek a podpořit jejich spolupráci.

V rámci KVBU vznikla pracovní skupina, která připravila mediální kampaň, jejímž cílem je zviditelnit jednotlivé role zapojené do přípravy budoucích učitelů a učitelek.

Všechny materiály, série plakátů a podcast, mají za cíl jediné – zvědomit jednotlivé role v přípravě budoucích učitelů a učitelek a rozvířit debatu na vašem pracovišti.

 

NAPSALI O NÁS

Řízení školy 09/2022

Gabriela Klečková

Petra Vallin

„V prosinci 2020 organizace Učitel naživo a Otevřeno iniciovaly historicky první setkání vzdělavatelů učitelů s cílem propojit – napříč institucemi a regiony – ty, kteří se věnují vzdělávání budoucích učitelů, a podpořit tak spolupráci mezi nimi. Blanka Vaculík Pravdová v článku Komunita vzdělavatelů učitelů – platforma pro ty, kteří se podílejí na profesní přípravě budoucích učitelů (Řízení školy 2/2021) popsala důvody, které vedly k této iniciativě. Od onoho prvního setkání v online prostředí uplynulo již mnoho měsíců a my teď už můžeme mluvit o existenci Komunity vzdělavatelů budoucích učitelů (KVBU), která má jasně vymezené směřování a hodnoty a reaguje na potřebu vysokoškolských pedagogů a učitelů z praxe vzájemně spolupracovat a podporovat se nad rámec vlastní fakulty, diskutovat aktuální témata a sdílet příklady dobré praxe.“

Tisková zpráva 12/21

Tisková zpráva k prvnímu roku fungování KVBU.

Impulsem pro založení platformy bylo chybějící propojení mezi všemi důležitými aktéry profesní přípravy učitelů, uvedla Blanka Vaculík Pravdová, odborná garantka přípravy učitelů v organizaci Učitel naživo.

Řízení školy 01/2021

Blanka Pravdová

„V prosinci 2020 iniciovaly organizace Učitel naživo a Otevřeno historicky první setkání vzdělavatelů učitelů. Cílem akce bylo propojit – napříč institucemi a regiony – ty, kteří se věnují vzdělávání budoucích učitelů, a podpořit tak spolupráci mezi nimi.“

Komenský 03/21

Anna Tomková

Nahlédli jsme do prvního setkání Komunity vzdělavatelů budoucích učitelů