Podcast

 

Jak přicházejí na svět učitelé a učitelky?

O tom si povídáme s našimi hosty v podcastové sérii Komunity vzdělavatelů budoucích učitelů; platformy, která sdružuje ty, kdo připravují budoucí učitele a učitelky, a to napříč Českou republikou i institucemi.

#1 Provázející učitelé a učitelky: K učitelství je třeba se proučit

Získat jistotu a sebevědomí mohou studenti a studentky učitelství po boku provázejících učitelů a učitelek, kteří je přivítají ve svých třídách. Tito vyučující je uvedou do světa školy, školní třídy, s vědomím, že student či studentka nemusí od začátku odvádět brilantní hodiny.

S Janem Trnou a Miroslavem Houskou o provázení studentů a studentek na praxích. Čím jim jsou prospěšní a co potřebují pro to, aby svou práci mohli dělat dobře?

 

#2 Vyučující oborové didaktiky: Ukazujeme budoucím učitelům a učitelkám, jak předmět vyučovat, aby jeho obsahy žáci a žákyně pochopili

S Irenou Dvořákovou a Marcelou Hrdličkovou si povídáme o práci vyučujících oborové didaktiky, tedy těch, kteří studenty a studentky učitelství seznamují s různými výukovými metodami, které podporují rozvoj žákovských kompetencí.  

Co pro svou práci vyučující oborové didaktiky potřebují? Co jim pomáhá a v čem je pro ně důležitá spolupráce s ostatními vzdělavateli a vzdělavatelkami budoucích učitelů a učitelek?

 

#3 Vyučující pedagogicko-psychologického základu: Učíme studenty a studentky porozumět výchovně-vzdělávacímu procesu

Pozvání přijaly Jana Kratochvílová a Zuzana Šalamounová z Masarykovy univerzity v Brně. Vyučující pedagogicko-psychologického základu směřují studenty a studentky k porozumění vzdělávacího či výchovně-vzdělávacího procesu a budují vztah studentů a studentek k učitelství a porozumění jejich role v 21. století.

Proč je podle nich důležité, aby se všechny role vzdělavatelů a vzdělavatelek vzájemně respektovaly a každá z nich si uvědomovala, že všechny jsou pro proces přípravy budoucích učitelů a učitelek důležité?

 

#4 Vyučující oboru: Předáváme odborné znalosti a pomáháme budovat vztah k oboru

Hosty dílu byli Justin Quinn a Petr Liška, kteří připravují učitele a učitelky po odborné stránce. Povídali jsme si o tom, že učitelé a učitelky nemají být chodící encyklopedie, nemusí znát obor dokonale jako vědci či vědkyně, ale mají mít k předmětu vztah a měli by ho umět předat dané věkové skupině.

Důležité je, aby učitelé a učitelky dokázali žákům odpovědět na otázku, k čemu je to, co učí, jak se to dá použít a proč.

 

#5 Shrnutí podcastové série: Proč potřebujeme nastartovat debatu o vzdělavatelích a vzdělavatelkách budoucích učitelů?

Blanka Pravdová a Martina Trombiková se ohlížejí za podcastovou sérií. Chceme-li mít dobré vyučující ve třídách, nemůžeme se zabývat pouze budoucími učiteli a učitelkami, ale i těmi, kdo je připravují na jejich roli.

Tito vzdělavatelé a vzdělavatelky jsou různorodá skupina, každý připravuje učitele a učitelky na něco jiného, ale přitom mají společný cíl. Vědomí celku a toho, že práce každé role je jenom jeden dílek skládačky, je klíčové.