Zkvalitňujeme profesní přípravu učitelů. Společně.

Chceme, aby se každé dítě ve škole učilo naplno a s radostí, s rovnými šancemi a ze školy odcházelo připravené na výzvy a příležitosti světa 21. století.

Abychom toho docílili, potřebujeme na českých školách kvalitní učitele. A ti zase potřebují co nejlepší pregraduální vzdělání. Spojujeme proto síly a budujeme komunitu vzdělavatelů budoucích učitelů.

Kdo je do komunity zapojen?

Komunita propojuje všechny aktéry podílející se na pregraduální přípravě budoucích učitelů.
Jsou mezi námi:

Co je naší vizí?

Díky kvalitní profesní přípravě jsou v České republice učitelé, kteří vědí, kam jdou, vytvářejí a udržují vztahy založené na vzájemné důvěře, vytvářejí podnětné příležitosti pro učení každého dítěte a reflektují svou práci s oporou o důkazy.

Tvoříme prostor pro sdílení, rozvoj a inspiraci

Úspěch zahraničních vzdělávacích systémů je založen na úzkém propojení mezi všemi typy vysokoškolských vzdělavatelů budoucích učitelů a učiteli základních a středních škol, u nichž studenti praktikují. Věříme, že komunita je funkční platformou vzdělavatelů budoucích učitelů, která nabízí prostor pro sdílení, rozvoj a inspiraci.
Věříme, že spolu toho zvládneme daleko více.

Jste zapojen/a do přípravy budoucích učitelů a chcete...

Aby se děti ve školách učily naplno a s radostí?

Potkávat se s lidmi, kteří –  stejně jako vy – hledají cesty, jak co nejlépe připravovat a podporovat budoucí učitele?

Společně sdílet zkušenosti, vzájemně se učit, a zlepšovat tak svou práci?