Aktivity

TYPY SETKÁVÁNÍ

Celokomunitní online setkání

K čemu setkání slouží: Prostor pro sdílení aktuálních témat v přípravě učitelů, objevování poznávání a sdílení prioritních témat a informování členů KVBU o dalším směřování komunity

Formát: odpolední online setkání

Frekvence: alespoň 1x ročně

Dopad: Rozvoj know-how profesních témat z různých úhlů pohledů (např. ČR, zahraničí apod.), růst komunity a expertnosti jeho účastníků.

Letní škola

K čemu setkání slouží: Prostor pro osobní setkání všech typů vzdělavatelů budoucích učitelů, pro jejich osobní seznámení, sdílení know-how, propojování a hlubší porozumění různorodým pohledům na společné téma. Prostor pro networking a zahájení možné spolupráce mezi členy.
Formát: 2,5denní prezenční setkání naživo v terénu – workshopy, prezentace, diskuse
Frekvence: 1x ročně

 

Uvidíme se letos 22.-24.8.24 v Telči?

Dopad: Prožitek bezpečné atmosféry a sounáležitosti, nové vztahy a vazby, inspirace a nová poznání.

Winárny vzdělavatelů budoucích učitelů

K čemu setkání slouží: Prostor pro vzájemnou inspiraci napříč komunitou na základě potřeb jejích členů. Prostor pro členy komunity přinášet vlastní témata a vytvářet příležitosti pro sdílení.

Formát: 1,5 hodinové online setkání v podvečer

Frekvence: 1x měsíčně – připojtese 28.4.2024

Dopad: Rozvoj know-how profesních témat z různých úhlů pohledů (např. ČR, zahraničí), růst komunity a expertnosti jeho účastníků.

 

Inspirace 3×10

K čemu setkání slouží: Setkání zaměřené na tři různé konkrétní praktické zkušenosti s následným sdílením a diskuzí účastníků.

 

Formát: 1,5 hodinové online setkání v podvečer

 

Čtenářský klub KVBU

 

K čemu setkání slouží: Prostor pro diskusi nad publikacemi (kapitola v knize, článek v časopise atd.) týkající se témat, která vzdělavatelé učitelů řeší.

Formát: 1,5 hodinové online setkání v podvečer

Dopad: Tvorba profesní sítě, komunity, vzájemná inspirace a sdílená, propojení teorie a praxe.

 

 

Ozvěny

K čemu setkání slouží: Prostor pro vzájemné učení formou hlubšího prozkoumání specifického nástroje, techniky či metody, které vyvolaly zájem účastníků při celokomunitních setkáních.

 

 

Formát: hodinové online setkání v podvečer

 

 

Frekvence: ad hoc dle zájmu členů komunity

 

 

Dopad: Rozvoj profesních dovedností skrze objevování nových učebních metod.

 

DALŠÍ AKTIVITY

Kampaň na podporu role vzdělavatele budoucích učitelů „Identita“

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.