9. celokomunitní setkání KVBU

V rámci setkání jsme se seznámili s daty týkajícími se vzdělávání a proběhla diskuze nad tím, jak je použít, abychom svou práci dělali co nejlépe.

 
Ozvěny 2.4.2024 – Přijdťe to doříct! Slyšeli jsme mnohé, ledacos jsme si řekli a zároveň mnohé zůstalo nevyřčeno. Přijďte si pohovořit o tom, co vás zaujalo a co vám uvízlo v myšlenkách ve vztahu k výsledkům národního šetření MŠTM a otázce PAQ, jak podpořit úspěšnost ve vzdělávání.
 
 

        Prezentace, které byly promítány v rámci setkání, jsou k dispozici na interním prostředí.

       Byly prezentovány příspěvky:

  • Jany Fikrlové a Matouše Bořkovce z MŠMT na téma Prezentace výsledků z Národního šetření vnímané připravenosti absolventů a začínajících učitelů

    Cítí se absolventi, kteří již při studiu pracovali jako učitelé, více připraveni než ti, kteří zatím zaměstnáni nejsou? Se kterými činnostmi se absolventi během přípravy setkali a se kterými ne? Ve kterých kompetencích se cítí nejvíce připraveni pro praxi a ve kterých nejméně? Na tyto otázky odpovídá dotazníkové šetření, které na vzorku cca 2000 respondentů zkoumá, nakolik se čerství absolventi fakult připravujících učitele a začínající učitelé do 2 let cítí připraveni v kompetencích, které popisuje Kompetenční rámec absolventa a absolventky učitelství. Přináší tak důležité informace pro zacílení snah o další zkvalitňování přípravy učitelů.

  • Karla Garguláka z PAQ Research na téma Jaká data týkající se vzdělávání a sociálních podmínek v ČR by měli znát ti, kteří připravují učitele. Zaměříme se na to, jaká data máme k dispozici o podmínkách, výstupech, výsledcích vzdělávání v území. Jak „čísla“ číst, interpretovat a zároveň, jak poznatky, které máme k dispozici, můžeme promítnout do přípravy budoucích pedagogů.