Ozvěny 2.4.2024

„Pojďte to doříct“

Ozvěny nás vrátí k 9. celokomunitnímu setkání s názvem Data ve vzdělávání a co s nimi.

Slyšeli jsme mnohé, ledacos jsme si řekli a zároveň mnohé zůstalo nevyřčeno. Přijďte si pohovořit o tom, co vás zaujalo a co vám uvízlo v myšlenkách ve vztahu k výsledkům národního šetření MŠTM a otázce PAQ, jak podpořit úspěšnost ve vzdělávání. 

Prezentace z celokomunitního setkání jsou k dispozici v interním prostředí.