Stručně o KVBU

Chceme-li naplnit vizi, aby se každé dítě ve škole učilo naplno a s radostí, s rovnými šancemi a ze školy odcházelo připravené na výzvy a příležitosti světa 21. století, potřebujeme na českých školách kvalitní učitele. A ti zase potřebují co nejlepší pregraduální vzdělání.

Spojujeme proto síly a budujeme komunitu vzdělavatelů budoucích učitelů.

Kdo je do komunity zapojen?

Komunita propojuje všechny aktéry podílející se na pregraduální přípravě budoucích učitelů.
Jsou mezi námi:

  • vyučující oboru, oborové didaktiky, pedagogických a psychologických předmětů z fakult připravujících učitele;
  • učitelé ZŠ nebo SŠ, kteří provázejí studenty učitelství na praxích;
  • lektoři organizací spolupracujících s fakultami připravujícími učitele;
  • ředitelé základních nebo středních škol, které se podílejí na přípravě budoucích učitelů.

TVOŘÍME PROSTOR PRO SDÍLENÍ, ROZVOJ A INSPIRACI

Úspěch zahraničních vzdělávacích systémů je založen na úzkém propojení mezi všemi typy
vysokoškolských vzdělavatelů budoucích učitelů a učiteli základních a středních škol
,
u nichž
studenti praktikují.

Věříme, že komunita je funkční platformou vzdělavatelů budoucích učitelů, která nabízí prostor
pro sdílení, rozvoj a inspiraci. Věříme, že spolu toho zvládneme daleko více.

První setkání proběhlo 1. 12. 2020.

ZKVALITŇUJEME PROFESNÍ PŘÍPRAVU UČITELŮ. SPOLEČNĚ.

vize budoucího stavu školství

Všechny děti se učí naplno a s radostí, s rovnými šancemi a ze školy odcházejí připravené na výzvy a příležitosti světa 21. století.

vize komunity

Díky kvalitní profesní přípravě jsou v České republice učitelé, kteří vědí, kam jdou, vytvářejí a udržují vztahy založené na vzájemné důvěře, vytvářejí podnětné příležitosti pro učení každého
dítěte a reflektují svou práci s oporou o důkazy.

klíčové pilíře a hodnoty komunity

Co děláme

  • Rozvíjíme spolupráci mezi všemi aktéry profesní přípravy učitelů – vysokoškolskými vzdělavateli a provázejícími učiteli z praxe.
  • Ve veřejném prostoru prezentujeme postoje, potřeby, zájmy a priority vzdělavatelů budoucích učitelů.
  • Podporujeme profesní rozvoj a well-being vzdělavatelů učitelů, a tím ovlivňujeme kvalitu výuky v učitelských studijních programech a připravenost absolventů učitelských studijních programů na profesi.
  • Usilujeme o celostní přístup k profesní přípravě učitelů, o zvýšení kvality vzdělávání učitelů, a tím i o profesionalizaci učitelského povolání.
  • Přinášíme expertizu potřebnou pro systémovou změnu profesní přípravy učitelů.