Prohlášení organizace Učitel Naživo a hnutí Otevřeno

K PODPOŘE KOMUNITY VZDĚLAVAVTELŮ BUDOUCÍCH UČITELŮ

“Za vznikem Komunity vzdělavatelů budoucích učitelů stojí iniciativa organizací Učitel naživo a Otevřeno. Společným cílem bylo propojit vzdělavatele budoucích učitelů napříč Českou republikou a nabídnout prostor vzájemně spolupracovat a podporovat se, diskutovat aktuální témata a sdílet příklady dobré praxe.

Na podzim 2022 Otevřeno a Učitel naživo vzájemnou spolupráci ve věci KVBU ukončily.
Obě organizace se nadále věnují podpoře vzdělavatelů budoucích učitelů a obě nadále spolupracují na proměně českého vzdělávání v jiných oblastech.”

Za Otevřeno Hana Švábíková,
vedoucí akceleračního programu a členka vedení organizace

Za Učitele naživo Blanka Pravdová,
odborná garantka výcviku učitelů, členka vedení organizace

Rozhodnutí o ukončení spolupráce organizací Učitele Naživo a Otevřeno nemá vliv na chod a činnost Komunity vzdělavatelů budoucích učitelů.

Organizace Učitel naživo zůstává hlavním podporovatelem a bude ji nadále zajišťovat technicky a finančně.

Za KVBU Gabriela Klečková a Petra Vallin,
lídryně a členky koordinačního týmu Komunity vzdělavatelů budoucích učitelů