Debaty na univerzitách

V rámci kampaně Vzdělavatelé budoucích učitelů a učitelek proběhly či proběhnou na českých a moravských univerzitách debaty na téma jednotlivých rolí vzdělavatelů budoucích učitelů a možnostech spolupráce.

Filozofická fakulta Masarykovy univerzita v Brně

V rámci Týdne učitelství, proběhla 24. dubna 2023 na FF MUNI debata Jak přicházejí na svět učitelé a učitelky. Vzdělavatelé se na ní společně podívali pod pokličku toho, kdo všechno budoucí učitele a učitelky připravuje, co tito lidé dělají, jaká je jejich role a jak jejich práce, jejich dílek skládačky, zapadá do celkového obrázku studia učitelství.

Besedy se zúčastnili zástupci všech aktérů učitelské přípravy a vyvolala mezi vzdělavateli velmi živou a plodnou diskusi.

Debatou provázely vzdělavatelky Martina Trombiková a Ingrid Procházková.