Debaty na univerzitách

V rámci kampaně Vzdělavatelé budoucích učitelů a učitelek proběhly či proběhnou na českých a moravských univerzitách debaty na téma jednotlivých rolí vzdělavatelů budoucích učitelů a možnostech spolupráce.

Filozofická fakulta Masarykovy univerzita v Brně

V rámci Týdne učitelství, proběhla 24. dubna 2023 na FF MUNI debata Jak přicházejí na svět učitelé a učitelky. Vzdělavatelé se na ní společně podívali pod pokličku toho, kdo všechno budoucí učitele a učitelky připravuje, co tito lidé dělají, jaká je jejich role a jak jejich práce, jejich dílek skládačky, zapadá do celkového obrázku studia učitelství.

Besedy se zúčastnili zástupci všech aktérů učitelské přípravy a vyvolala mezi vzdělavateli velmi živou a plodnou diskusi.

Debatou provázely vzdělavatelky Martina Trombiková a Ingrid Procházková.

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

Katedra preprimární a primární pedagogiky a Katedra matematiky a didaktiky matematiky uspořádaly dne 21. září 2023 konferenci projektu SPIN – Spolupráce a inovace

V rámci kampaně na podporu vzdělavatelů budoucích učitelů Komunity vzdělavatelů budoucích učitelů byl jedním z bodů programu workshop a debata na téma Identita vzdělavatelů budoucích učitelů pod vedením Petry Vallin. Na workshopu účastnice diskutovaly své pohledy na jednotlivé role vzdělavatelů i možnosti a potenciál vzájemné spolupráce.

Děkujeme za všechny vaše postřehy!